Επωνυμία:

 

ΑΙΟΛΟΥ 52

 

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Έδρα:

Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.:

169801303000

Εταιρικό Κεφάλαιο:

60.000,00 €

 

 

 

 

 

Εταίροι:

1.Μαρία Τρωιάνου του Ευαγγέλου και της Χαρίκλειας – Χριστίνας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου, αρ. 23

2.Νικόλαος Καραθάνος του Σωτηρίου και της Στυλιανής, κάτοικος Αγίας Παρασκευής Αττικής, οδός Νικίου, αρ. 5

3.Κωνσταντίνος Ντέμος του Δημητρίου και της Χρυσάνθης, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου, αρ. 23

4.Ιωάννης Λιάκος του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αθήνας, οδός Μετρών, αρ. 3-5

5. Θεοδώρα Κωνσταντοπούλου του Φωτίου και της Ευσταθίας,  κάτοικος Περιστερίου, οδός Μεγ. Αλεξάνδρου, αρ. 56

6. Ευάγγελος Λιάκος του Γεωργίου και της Αικατερίνης, κάτοικος Αθήνας, οδός Ισμήνης, αρ. 37

Διαχειριστής

Μαρία Τρωιάνου του Ευαγγέλου και της Χαρίκλειας – Χριστίνας, κάτοικος Παλλήνης Αττικής, οδός Αγίου Δημητρίου, αρ. 23

Κατηγορία εισφορών:

Κεφαλαιακές 58.000

Εξωκεφαλαιακές 2.000€